bài tập ma trận có lời giải

Đại số quái trận được phân tích và cải cách và phát triển một cơ hội khối hệ thống nhập năm 1858 vì chưng Arthur Cayley đem lại nhiều phần mềm hữu ích. Bài viết lách tiếp sau đây TTnguyen tiếp tục share kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng với những dạng bài tập ma trận có lời giải cụ thể gom chúng ta ôn luyện dễ dàng và đơn giản. Bắt đầu thôi!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập ma trận có lời giải

 • ma trận bậc thang
 • ứng dụng của đại số tuyến tính

1. Ma trận là gì toán cao cấp?

Ma trận là một trong mảng hai phía những số được bố trí trở thành những sản phẩm và cột. Mỗi thành phần nhập quái trận được xác định vì chưng một cặp chỉ số, thông thường là số vẹn toàn ko âm, một chỉ số dùng để làm xác lập sản phẩm và một chỉ số không giống dùng để làm xác lập cột. Ma trận thông thường được ký hiệu vì chưng vần âm in hoa: A,B,C.

 • Ma trận cỡ m x n là một trong những bảng số hình chữ nhật bao gồm m sản phẩm, n cột.
 • Kí hiệu quái trận : A = (aijm x n.
 • Ví dụ bên dưới đấy là một quái trận:

Định nghĩa quái trận

Ma trận mxn

Ma trận có không ít hình dạng không giống nhau tuỳ nằm trong nhập số sản phẩm và cột. Thông thường quái trận với m sản phẩm và n cột thông thường được gọi là quái trận m x n. Với quái trận sở hữu độ cao thấp 1 x n được gọi là quái trận sản phẩm, quái trận sở hữu độ cao thấp m x 1 được gọi là quái trận cột. Ma trận cỡ n x n được gọi là quái trận vuông.

Với quái trận A là quái trận 3×4 sở hữu aij. Thì quái trận A được biểu thị như sau:

Ma trận 3x4

Tóm lại: 

 • Nếu quái trận cỡ m x n, thì nó sở hữu m sản phẩm và n cột.
 • Phần tử quái trận aij nghĩa là thành phần nằm tại sản phẩm i cột j.

Ma trận cung cấp 2

Một quái trận cung cấp 2 là một trong quái trận sở hữu độ cao thấp 2 sản phẩm và 2 cột. Dưới đấy là một ví dụ về quái trận cung cấp 2:

\(\begin{vmatrix}
1 & 2\\
4 & 5
\end{vmatrix}\)

Liên quan: trắc nghiệm đại số tuyến tính sở hữu đáp án

Ma trận 0

Ma trận 0 là những thành phần đều vì chưng 0.

Ma trận 0

Ma trận lối chéo

Ma trận lối chéo cánh là quái trận vuông nhưng mà những thành phần ngoài lối chéo cánh chủ yếu vì chưng 0.

Ma trận lối chéo

Ma trận đơn vị

Ma trận đơn vị chức năng là quái trận sở hữu những thành phần lối chéo cánh vì chưng 1.

Ma trận đơn vị

Ma trận tam giác trên

Ma trận tam giác bên trên là quái trận vuông nhưng mà những thành phần ở bên dưới lối chéo cánh chủ yếu vì chưng 0.

Ma trận tam giác trên

Lưu ý: Nếu quái trận sở hữu lối chéo cánh chủ yếu vì chưng 0, nó được gọi là quái trận tam giác bên trên.

Ví dụ:

\(\begin{vmatrix}
0 & 2& 3\\
0 & 0& 0\\
0 & 0& 0
\end{vmatrix}\)

Ma trận tam giác dưới

Một quái trận tam giác bên dưới là một trong quái trận nhập ê toàn bộ những thành phần phía trên lối chéo cánh chủ yếu và bên trên lối chéo cánh chủ yếu đều vì chưng 0. Các thành phần bên trên lối chéo cánh chủ yếu hoàn toàn có thể là 0 hoặc không giống 0. Dưới đấy là một ví dụ về quái trận tam giác dưới:

\(\begin{vmatrix}
1 & 0& 0\\
2 & 3& 0\\
4 & 5& 6
\end{vmatrix}\)
Trong ví dụ này, những thành phần phía trên lối chéo cánh chủ yếu và bên trên lối chéo cánh chủ yếu đều vì chưng 0, và những thành phần sót lại hoàn toàn có thể là ngẫu nhiên độ quý hiếm này. Ma trận tam giác bên dưới sở hữu dạng tam giác với những thành phần không giống 0 chỉ ở bên dưới lối chéo cánh chủ yếu.

Ma trận gửi vị của A

Ma trận gửi vị

Ma trận bậc thang

 • Nếu những sản phẩm = 0 thì cần ở bên dưới cùng
 • Nếu những sản phẩm ≠ 0 thì thành phần thứ nhất của sản phẩm bên dưới cần nghiêng sang trọng cần thành phần ≠ 0  thứ nhất sản phẩm trên

Ma trận bậc thang

Xem tăng phương pháp tính hạng của quái trận: Hạng của quái trận – bài xích luyện & câu nói. giải chi tiết

3. Các đặc thù của quái trận

Giả sử A,B,C là những quái trận nằm trong cỡ, k,t là những số thực ngẫu nhiên. Khi đó:

 1. A+B = B+A
 2. (A+B)+C = A+ (B+C)
 3. A+0 = 0+A = A
 4. A+(-A) = (-A)+A=0
 5. k(A+B)=kA+kB
 6. (k+t)A = kA+tA
 7. k(tA) = kt(A)
 8. 1.A=A
 9. 0.A=0
 10. A(B+C) = AB+AC
 11. (A+B)C = AC+BC
 12. (kA)B = A(kB) = k(AB)
 13. AI=IA=A
 14. (AB)T = BT.AT

4. Các phép tắc toán quái trận

Các phép tắc toán bên trên quái trận là quy trình triển khai những phép tắc tính số học tập và đại số bên trên những thành phần của quái trận. Dưới đấy là một số trong những phép tắc toán cơ bạn dạng bên trên quái trận:

2 quái trận vì chưng nhau

Hai quái trận gọi là cân nhau nếu như bọn chúng nằm trong cỡ (cùng cấp) và những thành phần tƣơng ứng ở nằm trong địa điểm thì vì chưng nhau

Ví dụ về 2 quái trận cân nhau là:

Ma trận A:

\(\begin{vmatrix}
1 & 2& 3\\
4 & 5& 6\\
7 & 8& 9
\end{vmatrix}\)

Ma trận B:

\(\begin{vmatrix}
1 & 2& 3\\
4 & 5& 6\\
7 & 8& 9
\end{vmatrix}\)

Ma trận A và quái trận B sở hữu nằm trong độ cao thấp là 3 sản phẩm và 3 cột và những thành phần nhập nằm trong địa điểm của nhì quái trận này đều tương đương nhau. Do ê, tớ có thể nói rằng rằng nhì quái trận A và B là cân nhau.

Xem thêm: giáo trình đại số tuyến tính

Cách nằm trong 2 quái trận

Để nằm trong nhì quái trận nằm trong độ cao thấp, chúng ta chỉ việc nằm trong từng thành phần ứng của nhì quái trận lại cùng nhau. Cụ thể, công việc nhằm nằm trong nhì quái trận như sau:

Đảm nói rằng nhì quái trận sở hữu nằm trong độ cao thấp (cùng số sản phẩm và số cột).

Cộng từng thành phần ứng của nhì quái trận lại cùng nhau. Như vậy tức là thành phần ở sản phẩm i, cột j của quái trận thành quả được xem là tổng của thành phần ở sản phẩm i, cột j của quái trận loại nhất và thành phần ở sản phẩm i, cột j của quái trận loại nhì.

Cộng 2 quái trận nằm trong cỡ

Lưu ý: Không nằm trong 2 quái trận không nằm trong cấp

Tính chất:

 • Với A, B, C là quái trận ngẫu nhiên cùng cỡ thì: A+B = B+A ; A+(B+C) = (A+B)+C
 • Ma trận này cùng theo với quái trận ko cũng vì chưng chủ yếu nó: 0+X=X
 • Phép trừ quái trận: A-B được xác lập bởi: A-B=A+(-B)

Ví dụ 1: Tính -A, A-B và A+B-C những quái trận sau:

Bài luyện nằm trong quái trận
Giải

Giải bài xích luyện nằm trong quái trận

Ví dụ 2: Tìm quái trận X sau:

Tìm quái trận x

Giải

Giải bài xích luyện thăm dò quái trận x

Phép trừ 2 quái trận

Để trừ nhì quái trận nằm trong độ cao thấp, bạn phải trừ từng thành phần ứng của nhì quái trận lại cùng nhau. Cụ thể, công việc nhằm trừ nhì quái trận như sau:

Bước 1: Đảm nói rằng nhì quái trận sở hữu nằm trong độ cao thấp (cùng số sản phẩm và số cột).

Bước 2: Trừ từng thành phần ứng của nhì quái trận.

Bước 3: Ghi lại thành quả nhập quái trận thành quả.

Dưới đấy là một ví dụ rõ ràng về phép tắc trừ nhì quái trận:

Ma trận A:

\(\begin{vmatrix}
5 & 8\\
3 & 2
\end{vmatrix}\)

Ma trận B:

\(\begin{vmatrix}
2 & 4\\
1 & 1
\end{vmatrix}\)

Bước 1: Xác toan nhì quái trận sở hữu nằm trong độ cao thấp (2 sản phẩm, 2 cột).

Bước 2: Trừ từng thành phần ứng của nhì quái trận:

Xem thêm: Messi bỏ theo dõi đàn em Garnacho vì thần tượng Ronaldo

5 – 2 = 3; 8 – 4 = 4
3 – 1 = 2; 2 – 1 = 1

Ma trận kết quả:

\(\begin{vmatrix}
3 & 4\\
2 & 1
\end{vmatrix}\)

Cách nhân 2 quái trận

Điều khiếu nại nhằm nhân 2 quái trận

Để nhân nhì quái trận, tớ cần đáp ứng một số trong những điều kiện:

 • Số cột của quái trận thứ nhất cần thông qua số sản phẩm của quái trận loại nhì. Nếu quái trận thứ nhất sở hữu độ cao thấp m x n (m sản phẩm và n cột), thì quái trận loại nhì cần sở hữu độ cao thấp n x p (n sản phẩm và p cột).
 • Kết trái khoáy của phép tắc nhân nhì quái trận tiếp tục là một trong quái trận mới nhất sở hữu độ cao thấp m x p (m sản phẩm và p cột).

Ma trận nhân với cùng 1 số

Nếu A là một trong quái trận ngẫu nhiên và k là một số trong những ngẫu nhiên thì quái trận kA được xem bằng phương pháp nhân từng thành phần của quái trận A với k

Ví dụ nhân quái trận với cùng 1 số:

Nhân quái trận với cùng một số

Lưu ý:

Nếu A là một trong quái trận ngẫu nhiên, thì quái trận kA sở hữu form size tương đương A và: 0A=0 ; k0=0

Cách nhân 2 quái trận không giống cấp

Muốn nhân quái trận A với quái trận B thì cần sở hữu điều kiện:

 • số cột quái trận A thông qua số sản phẩm quái trận B

Lấy thành phần đứng ở sản phẩm i cột j nhập quái trận A, tớ lấy theo thứ tự từng thành phần đứng ở sản phẩm i nhập quái trận A nhân với
từng thành phần ứng đứng ở cột j nhập quái trận B rồi nằm trong lại.

Ví dụ:

1.1+1.3 = 4    1.2+1.4=6       1.3+1.4=7

3.1+7.3=24     3.2+7.4=34    3.3+7.4=37

Nhân 2 quái trận

Bài luyện nhân 2 quái trận

Bài luyện nhân 2 quái trận

Cách nhân quái trận 2×2

\(\begin{vmatrix}
4 & 5\\
6 & 7
\end{vmatrix}.
\begin{vmatrix}
2 & 1\\
2 & 1
\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}
4*2+5*2 & 4*1+5*1\\
6*2+7*2 & 6*1+7*1
\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}
18 & 9\\
26 & 13
\end{vmatrix}\)

Nhân 2 quái trận 3×3

\(\left(\begin{matrix}
4 & 5 & 5 \\
6 & 7 & 3 \\
6 & 2 & 1
\end{matrix}\right).\left(\begin{matrix}
2 & 1 & 4 \\
2 & 1 & 2 \\
6 & 2 & 1
\end{matrix}\right)\)

Nhân quái trận 3x3

Cách nhân quái trận 4×4

\(\left(\begin{matrix}
4 & 5 & 5 & 3 \\
6 & 7 & 3 & 1 \\
6 & 2 & 1 & 6 \\
9 & 7 & 2 & 1
\end{matrix}\right).\left(\begin{matrix}
2 & 1 & 4 & 1 \\
2 & 1 & 2 & 4 \\
6 & 2 & 1 & 2 \\
8 & 5 & 1 & 4
\end{matrix}\right)\)

Nhân quái trận 4x4

\(\left(\begin{matrix}
72 & 34 & 34 & 46 \\
52 & 24 & 42 & 44 \\
70 & 40 & 35 & 40 \\
52 & 25 & 53 & 45
\end{matrix}\right)\)

Cách nhân 3 quái trận

Để nhân phụ thân quái trận, tớ vận dụng phép tắc nhân quái trận theo đòi trật tự. Khi nhân nhiều quái trận, tớ sở hữu một số trong những quy tắc cần thiết tuân theo:

 • Đảm nói rằng số cột của quái trận đứng trước thông qua số sản phẩm của quái trận đứng sau.
 • Nhân nhì quái trận theo đòi trật tự và ghi lại thành quả.
 • Tiếp tục nhân thành quả của nhì quái trận với quái trận tiếp sau và tái diễn tiến độ như thế cho đến khi nhân không còn toàn bộ những quái trận.

Dưới đấy là một ví dụ rõ ràng về phép tắc nhân phụ thân quái trận:

Ma trận A:

\(\begin{vmatrix}
1 & 2\\
3 & 4
\end{vmatrix}\) \(\begin{vmatrix}
5 & 6\\
7 & 8
\end{vmatrix}\) \(\begin{vmatrix}
9 & 10\\
11 & 12
\end{vmatrix}\)

Ma trận A.B:

\(\begin{vmatrix}
19 & 22\\
43 & 50
\end{vmatrix}\)

Ma trận AB.C:

\(\begin{vmatrix}
377 & 430\\
901 & 1030
\end{vmatrix}\)

Các dạng bài xích luyện quái trận và cơ hội giải

1.Tìm quái trận x thoả mãn:

a/

Tìm quái trận A thoả mãn

b/

Tìm quái trận a thoả mãn

c/ Tìm a thoả mãn:

Tìm a thoả mãn quái trận

Tìm a thoả mãn quái trận

d/Tìm a thoả mãn quái trận

Tìm a thoả mãn quái trận

Tìm a thoả mãn quái trận

2. Chứng minh quái trận

Chứng minh quái trận 1

Chứng minh quái trận 2

3. So sánh quái trận AB,BA

So sánh quái trận AB,BA

Để đối chiếu nhì quái trận AB và BA, tớ cần thiết đo lường và tính toán thành quả của phép tắc nhân nhì quái trận ê.

Ma trận AB:

\(\begin{vmatrix}
1*4+2*2 & 1*3+2*1\\
3*4+4*2 & 3*3+4*1
\end{vmatrix}\)

= \(\begin{vmatrix}
8 & 5\\
20 & 13
\end{vmatrix}\)

Ma trận BA:

\(\begin{vmatrix}
4*1+3*3 & 4*2+3*4\\
2*1+1*3 & 2*2+1*4
\end{vmatrix}\)

= \(\begin{vmatrix}
13& 20\\
5 & 8
\end{vmatrix}\)

Kết trái khoáy đã cho thấy AB và BA ko cân nhau.

Bài viết lách liên quan: Độc lập tuyến tính và Phụ nằm trong tuyến tính – Bài luyện & câu nói. giải

3. Bài luyện quái trận bậc thang sở hữu câu nói. giải

Ví dụ: Đưa quái trận sau về quái trận bậc thang:

Bài luyện gửi quái trận bậc thang

Hướng dẫn giải

Bài luyện gửi quái trận bậc thang

Như vậy tớ tiếp tục hoàn thành xong đem quái trận về dạng quái trận bậc thang

Xem thêm: Thua liền 2 bàn, Man City vẫn ngược dòng thắng 5 trận tuyệt đối

Xem thêm: Ma trận nghịch tặc đảo

Tải tệp tin bài luyện về quái trận và lý thuyết quái trận

Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết bên trên chúng ta tiếp tục nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng và biết cách giải quái trận theo đòi đòi hỏi việc môn đại số và hình giải tích. Cảm ơn chúng ta tiếp tục xem thêm tư liệu bên trên cakhia.news